מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 6 באוקטובר שימש סרן נועם דביר ז"ל כמפקד פלוגת טנקים שלחמה באזור קנטרה. בקרב זה נפגעו מרבית הטנקים של פלוגתו. סרן נועם דביר ז"ל המשיך להלחם עם הטנקים שנותרו וכן עסק בחילוץ לוחמים וטנקים שנותרו בשטח, עד אשר נפגעו כל הטנקים של הפלוגה. ב-7 באוקטובר 1973 ארגן סרן נועם דביר ז"ל, יחד עם סגנו סגן יובל נריה, טנק שאויש על-ידי שניהם ןעל-ידי עוד שני מפקדי-מחלקות מפלוגתם. במשך היום התחלף לסירוגין סרן נועם דביר ז"ל עם סגנו בפיקוד על הטנק.
בליל 8-7 באוקטובר 1973 הצטרף לצוות קצין המבצעים של הגדוד. ב-8 באוקטובר 1973, סמוך לשעת הצהריים, עבר סגן מפקד הפלוגה לטנק אחר. הטנק שכונה "טנק הקצינים" השתתף בקרבות יום ה-8 באוקטובר 1973 באזור גשר "פירדן". בהמשך השתתף בהתקפות על "מכשיר" ועל "חמוטל", תוך כדי הלחימה נפגע הטנק וכל אנשי הצוות נהרגו.
במעשיו אלה גילה סרן נועם דביר ז"ל דבקות במשימה, רצון ללחימה ואומץ-לב.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל