מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ב-6 באוקטובר 1973 שימש סרן נמרוד גאון ז"ל כ-מ"פ טנקים. במהלך הלחימה באזור "נוזל" נפגע הטנק שלו והוא נפצע.
למרות פציעתו עבר לטנק אחר והמשיך בלחימה כל הלילה וביום המחרת.
בתאריך 7 אוק' 73 נפגע שנית ונפל.
במעשיו גילה סרן נמרוד גאון ז"ל אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד האוגדה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל