גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 6 באוקטובר 1973 היה סרן נתנאל אהרון ז"ל סמ"פ בגדוד. פלוגתו היתה פרוסה בגיזרה הדרומית של רמת-הגולן, בפיצולים מחלקתיים. עם תחילת הקרבות השתתף בבלימת ההתקדמות של השריון הסורי בציר "הנפט" ולאחר שנותק מהכוח והטנק שפיקד עליו נפגע, נסוג ברגל דרך שטח שהוחזק בידי הסורים. בין טנקי הסורים המתקדמים הגיע עד לבית-המכס העליון, שם עלה על טנק של חוליית הסיור של אוגדת-מילואים והמשיך איתם בקרבות הבלימה והפריצה. בקרב הפריצה לסוריה, מול "חאן-ארנבה" נפגע ונהרג. מעשיו אלה מורים על אומץ-לב, תושייה ודבקות במשימה, והם משמשים מופת.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל