גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, באיזור כפר שן, נפגע הטנק של סרן עמוס כץ והחל בוער. הוא קפץ מהטנק עם צוותו, לאחר שנכווה בכל חלקי גופו, עלה על טנק אחר והמשיך במשימתו. באותו יום השמיד כ-10 טנקים. ביום ה-6 ביוני, בחאן-יונס, עלה הטנק שלו על מוקש. הוא החליף טנק והמשיך בלחימה על עזה. ביום ה-7 ביוני השתתף שנית בקרב על חאן-יונס והמשיך לקנטרה. הוא שימש כדוגמה אישית לאנשיו בהמשיכו למלא את משימתו, למרות שנפצע.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל