גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סגן עמיחי דורון ז"ל שימש כסגן מפקד פלוגת טנקים בקרבות הבלימה, בגיזרה הצפונית של רמת – הגולן. בליל 7 באוקטובר 1973 יצא לחלץ 2 צוותי טנקים שנשארו בשטח שנכבש על ידי האויב. תוך כדי תנועתו קדימה הבחין בטנקים סוריים שחולפים לידו, אף על פי כן המשיך במשימתו וחילץ בקור רוח ובתושייה רבה את הצוותים, וגרר את הטנקים לעבר כוחותינו. במשך הלחימה נפגע הטנק שלו, אך הוא המשיך להילחם מטנק אחר. אחר כך נהרג מפגיעה ישירה. במעשיו אלה גילה אומץ לב, קור רוח, תושייה ודבקות במשימה. אייר תשל"ה מאי 1975 רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל