מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

בין ה-16 ל-19 באוקטובר 1973 לחם סרן רוני גלבוע ביחידת שריון בקרבות להרחבת ראש-הגשר בציר "לכסיקון".
למרות שלא הכיר היטב את מערכות הטנק, עקב שהייתו הממושכת בחו"ל, התנדב סרן רוני גלבוע למשימות קשות.
על-אף שנפגע פעמיים במהלך הקרבות ופונה לטיפול, שב לקרב והמשיך להלחם באופן מעולה.
במעשיו אלה הוכיח סרן רוני גלבוע אומץ לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל