מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סרן רוני ויינר ז"ל כ-מ"מ טנקים באזור צומת "הפירדן".
תוך כדי חילופי אש עם טנקי האויב זיהה כוחות חי"ר גדולים של האויב, העולים על הגדה המזרחית של התעלה. סרן רוני ויינר ז"ל הסתער בטנק שלו על כוחות החי"ר, כשהוא חשוף בצריח, מטיל רימונים ומפעיל את נשקו האישי, עד שנפגע ונפל.
במעשיו הוכיח סרן רוני ויינר ז"ל אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל