גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


בימים שבין ה-5 ל-7 ביוני 1967, בירושלים, שימש סרן רפאל ישעיה מ"פ טנקים. הוא פרץ דרך שדה מוקשים לבית-ספר לשוטרים והשתתף בלחימה וכיבוש השטח הבנוי עד שער שכם במשך הקרבות שימש דוגמא אישית למפקדי הטנקים וחיילי פלוגתו בהפעילו את טנק המ"פ בעמדות קדמיות ובגוף גלוי מעל דופן הטנק תחת אש אויב. כאשר נפגע הטנק שלו אש אויב, נפגעה מערכת הקשר ובכדי לפקד על הטנקים, התרוצץ בין הטנקים תחת אש והפגזה והמשיך לפקד, לכוון את הטנקים ולהיות בקשר עם כוח חי"ר. בליל ה-7 ביוני 1967, נפצע סרן רפאל ישעיה מרסיסים בצווארו ובעינו, הטנק שלו התהפך והצוות נפצע אך נחלץ וחזר לחפ"ק החטיבה. הוא פונה לבית-חולים וכעבור שעתיים חזר והמשיך לפקד על פלוגתו עד גמר כיבוש רמת-הגולן.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל