גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סרן שלום זהר כמ"מ סיור באחד הגדודים של הכוח הראשון שנכנס ללחימה ברמת הגולן. משנפצע המג"ד, נטל סרן שלום זהר את הפיקוד לידיו והוביל את כוח הטנקים אל פני האויב, למרות שלא היה לו כל מידע מוקדם על המתרחש בשטח. לאחר שטנקים רבים שלנו נפגעו נכנס לאיזור הלחימה ופינה את הנפגעים לאחור, עוד לפני שהגיע הסיוע הרפואי.במעשיו אלה גילה אומץ לב,תושייה וכושר מנהיגות למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל