מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

בליל 15 באוקטובר 1973 כשחזרה יחידתו של סגן שלום נסים מהתקפה על מערך "מיסורי" בסיני, נקלעה היחידה לשדה-מוקשים.
הטנק שעליו פיקד סגן שלום נסים עלה על מוקש ופרס את זחליו.
הוא יצא מהטנק והחל בפינוי המוקשים, כשהוא עורם אותם בצד הנתיב. אח"כ הכוין סגן שלום נסים את הטנקים שבעקבותיו לנתיב נקי ממוקשים תחת אש עזה של האויב.
במעשה זה הציל סגן שלום נסים חיי אדם וגילה אומץ-לב ותושייה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל