גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 8 באוקטובר 1973 נפצע סגן שלמה ינאי באיזור גשר ה"פירדאן" ופונה לאחור. כעבור 4 ימים בלבד חזר ליחידה ונלחם בכל הקרבות במצרים. סגן שלמה ינאי התבלט בקרבות הקשים על "החווה הסינית", כשיצא הראשון לחלץ שני טנקים שנפגעו ודאג פינויים. במשך כל הקרבות גילה עוז-רוח למופת ויכולת טכנית מעולה, על אף היותו קצין שריון פרק זמן קצר בלבד.
על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל