גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע קדש

תיאור העיטור: 


במבצע "קדש", בעת הקרב ליד אבו עגילה, נפצע סרן שמואל גורודיש בידו פצע קשה. למרות פצעו, שלפי דברי הרופא גרם לו סבל רב, המשיך לפקד ועשה מיספר נסיונות לחלץ טנק שנשאר בשטח. לעת ערב, בשכוך הקרב, נכנסה פלוגתו להגנה ולמרות זאת לא נאות לעוזבה. סרן שמואל גורודיש החליט להישאר עם פלוגתו גם לאחר שהרופא אמר לו שעלולים להיגרם לו סיבוכים בהמשך הזמן. כך המשיך סרן שמואל גורודיש לנוע עם פלוגתו ונכנס למחרת לקרב נוסף. רק לאחר 24 שעות פונה לבי"ח, שהה בו מיספר שעות וחזר שוב לפלוגתו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל