מילאה תפקידה
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור:

הנני לציין לשבח את פלוגת הסיור 135 על בצוע משימות בדייקנות ובמהירות.
משימותיה בוצעו ללא חת, במהירות וללא טעות כל שהיא במרחבים הגדולים בהם פעלה.
תודות לרוח הלחימה של הצוותות והמפקדים, בצעה היחידה פעולות תוקפניות תוך סכנה מתמדת, הסתערויות על מחנות ג'בל-לבני, חטיפת שבויים רבים לאחר כיבוש המחנות, השמדת טנק T-54 בבזוקה ושמירת מגע עם יחידות טנקים אויבים, משמשים דוגמא מופתית.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל