מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 21 באוקטובר 1973, בעת ההתקפה על "חמוטל" נפגע הנגמ"ש שרב"ט אדם צין ז"ל היה בו והחל בוער, לוחמים מספר נפצעו, והנגמ"ש הפך מטרה לריכוז אש האויב. רב"ט אדם צין ז"ל ניסה לכבות את הדלקה בנגמ"ש על-אף אש האויב שניתכה על המקום. משלא עלה הדבר בידו, החל בפנוי הפצועים וחילוצם מהנגמ"ש הבוער. תוך-כדי פעולתו זו נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה רב"ט אדם צין ז"ל אומץ-לב, תושיה ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל