גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-8 ביוני 1967 לפנות בוקר, מערבית לביר גפגפה, ניהלה יחידת השריון בה שירת רב"ט אהוד פייקס כסמל מבצעים, קרב עם שריון אויב. משך הקרב הוסבו ליחידה אבידות וחלק מן הרכב נפגע. רב"ט אהוד פייקס התנדב וחילץ פצועים מאיזור מוכה אש ומקירבת כלי רכב בוערים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל