מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

בקרבות מלחמת יום-הכיפורים שימש רב"ט לוטנברג ז"ל כנהג טנק גדוד שלחם באיזור "קנטרה". הכח נתקל במארב, והקשר בין הטנקים נותק. רב"ט איתן לוטנברג ז"ל המשיך לנוע קדימה. צריח הטנק נפגע וכל אנשי הצוות נפגעו. רב"ט איתן לוטנברג ז"ל דיוח בקשר, כי הטנק שלו נפגע וכי השטח מוקף אויב מצרי. המצרים זרקו על הטנק רימונים, ולאחר קרב נואש שניהל נפגע רב"ט איתן לוטנברג ז"ל ונהרג.
במעשה זה גילה רב"ט איתן לוטנברג ז"ל אומץ לב, קור רוח ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל