גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

רב"ט אלי אלבז שימש כחובש בפלוגת חרמ"ש. בליל ה-6 ביוני 1967, נתקלה הפלוגה באויב, במוצבים ליד הכפר יעבד, בטווח של כ-100 מטר. חלק מהכוח עלה על מוקשים. רב"ט אלי אלבז טיפל בפצועים בקור רוח ותחת אש יעילה, דאג לפינויים ועודדם.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל