גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


ביום ה-28 באוקטובר 1955, בפשיטת כונתילה, פרץ רב"ט אמנון אבוקאי ז"ל נוכח אש חזקה לאחת מעמדות האויב, במלאותו בשלמות אחר הוראה לשבות מאנשי האויב, תוך הימנעות מפגיעה בהם. תוך ביצוע משימתו נורה, נפצע אנושות ומת אחר כך מפצעיו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל