גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-8 ביוני 1967, בשעת התקדמות לעבר קנטרה, נפגע הטנק ממנו פעל רב"ט אריה יונגר מטיל אויב, מפקדו נפצע והטען קשר נהרג. רב"ט אריה יונגר, בשיתוף פעולה עם נהג הטנק, חבשו את המפקד ופינו אותו בעזרת ג'יפ נטוש, שנמצא בקירבת מקום. פעולת החילוץ והפינוי נעשתה בשטח מוכה אש.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל