גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


בליל ה-7 ביוני 1967 בצומת ג'בל ליבני עלה הג'יפ של המ"מ על מוקש ואנשי הג'יפ נהרגו או נפצעו. אחריו עלה הג'יפ של רב"ט גדעון קוטנר על מוקש, וגם אנשיו נהרגו או נפצעו. אש נשק קל והפגזה ניתכה עליהם. תוך כדי ההפגזה קם רב"ט גדעון קוטנר, ניגש לג'יפ המ"מ, חילץ את הפצועים מתוכו ומתוך הג'יפ שלו, והעבירם למחסה. רק לאחר מכן תפס מחסה. בפעולתו זו הציל,ללא ספק,את חייהם של הפצועים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל