גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


בליל ה-2 ביולי 1968, בהיותו מפקד כוח בגיזרת עמק בית שאן, נתקל רב"ט גד שחורי בחוליית חבלנים. מאש החבלנים ומאש חיילים ירדניים, שחיפו על מנוסתם נפצעו 7 מחיילי הכוח והוא בתוכם. למרות פציעתו, המשיך רב"ט גד שחורי להפעיל את נשקו, לפקד על הכוח ולדאוג לטיפול בפצועים, תוך גילוי אומץ לב ותושייה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל