גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על מערך אל-ג'ירדי שירת רב"ט דב ים כמפקד טנק בגדוד שריון.בעת הלחימה נפגע הטנק שלו ממוקש. למרות היותו מחוסר יכולת תמרון, ועל אף אש אויב כבדה, המשיך רב"ט דב ים להעסיק ולהשמיד כוחות אויב. בפעולה זו נפצע קשה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל