מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכיפורים לחם רב"ט יאיר פלט ז"ל בתפקיד תותחן בצוות טנק בחזית סיני. בליל 7 באוקטובר 1973 נפגע הטנק של רב"ט יאיר פלט ז"ל ונהג הטנק ומפקדו נהרגו. רב"ט יאיר פלט ז"ל נותר לבדו כשהוא מכותר בכוחות חי"ר מצריים. למרות המצב הנואש שנקלע אליו לא איבד רב"ט יאיר פלט ז"ל עשתונותיו והמשיך לנהל קרב אישי נגד האויב תוך שהוא מדווח על מצבו ברשת הקשר ומבקש עזרה.
כל הנסיונות לחלץ את רב"ט יאיר פלט ז"ל עלו בתוהו והדווח האחרון שנתקבל ממנו ברשת הקשר היה, כי התחמושת שברשותו אזלה וכי כוחות האויב עולים עליו. רב"ט יאיר פלט ז"ל נפגע ואז נפל.
במעשיו אלה גילה רב"ט יאיר פלט ז"ל אומץ לב, קור רוח ודביקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל