גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במבצע קדש

תיאור העיטור: 


ב"מבצע קדש", בשעת קרב על מוצב אויב, בהיותו מפקד טנק, התפרץ רב"ט יעקב מאיה, עם הטנק למוצב. למרות שעקב מעצור טכני לא פעל אף אחד מכלי הנשק של הטנק, הסתער רב"ט יעקב מאיה עם הטנק, תוך זריקת רימונים, וירה מתוך הטנק בנשקו האישי. בכך סייע בכיבוש המוצב.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל