גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

ביום ה-9 ביוני 1967, בקרב על מערכי רמת-הגולן, שירת רב"ט יצחק אברמוביץ ביחידת חי"ר, שהגנה על גבעת האם. בעבור שדירות השריון דרך גבעת האם לעבר יעדיהן, הופגזו על-ידי אש ארטילרית כבדה, שהסבה אבידות. רב"ט יצחק אברמוביץ, שהיה אותה שעה במחסה בטוח, התנדב לנהוג בטנדר בשטח המופגז ופינה פצועים מיספר שעות ממקום הפגעם אל תחנת האסוף העורפית.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל