גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכיפורים שירת רב"ט ישראל רוזנבלט בתפקיד נהג נגמ"ש חפ"ק באיזור הגשרים. במשך השבוע שבין ה-17 עד 24 באוקטובר 1973 היה האיזור כולו נתון להפגזות כבדות של האויב ותקיפות מטוסים. רב"ט ישראל רוזנבלט ביצע משימותיו ללא נטילת מחסה וכאשר הוא חשוף לאש הארטילרית הכבדה. במעשיו אלה גילה רב"ט ישראל רוזנבלט אומץ לב ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל