גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-8 ביוני 1967, לפנות בוקר מערבית לביר-גפגפה, ניהלה יחידת השריון, בה שירת רב"ט מיכאל דרויאן כפקיד, קרב עם שריון אויב. משך הלחימה נפגעו מיספר כלי רכב, שחלקם בער והתחמושת בתוכם התפוצצה. רב"ט מיכאל דרויאן התנדב וחילץ מיספר כלי רכב מאיזור מוכה אש ומקירבת כלי רכב בוערים, ולאחר מכן המשיך וסייע בפינוי פצועים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל