גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכיפורים השתתף רב"ט משה ישראלי בקרבות רמת הגול בתפקיד קשר בזחל"ם פיקוד. הזחל"ם שבו נע נפגע מאש ויצא מכלל שימוש. האויב המשיך לירות באנשי צוות הזחל"ם, וניתנה הוראה לנטשו ולנוע רגלית לעבר כוחותינו. רב"ט משה ישראלי עזב את המקום ועלה לגדה של הוואדי, שבו היה הזחל"ם.
בדרכו ראה את מפקדו נע בשטח תחת אש אויב, כשהוא פצוע.
הוא רץ אל מפקדו, וגרר אותו כ-50 מטר מהמקום שהיו בו. כאשר הבחין בחיילי אויב המחפשים אחרי צוות הזחל"ם, החליט רב"ט משה ישראלי להמשיך לנוע עם מפקדו ולהיחלץ מהאיזור. במשך התנועה להיחלצות ירה מדי פעם בחיילי האויב והצליח להתחמק מפניהם, כשהוא תומך כל העת במפקדו ואף חבש אותו על מנת לעצור את שטף הדם. לאחר כ-5 שעות הגיעו רב"ט משה ישראלי ומפקדו לשטח כוחותינו. המפקד פונה, ואילו הוא המשיך בלחימה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל