מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה:

ביום 16 באוקטובר 1973 בעת קרבות הפריצה,חילצו רב"ט צבי עודד ואנשי צוותו את המ"פ וכן תותחן שנפגע וטיפלו בהם תחת אש אויב. בקרבות אלא אף חילץ טייס שצנח בשטח והיה חשוף לאש האויב.
ב-30 אוק' 1973, באחת התקריות שלאחר המלחמה נפגע מפקד הטנק בו היה רב"ט צבי עודד והוא נטל את הפיקוד לידיו, חבש את המפקד ופינה אותו במהירות וביעילות.
במעשיו אלה גילה רב"ט צבי עודד אומץ לב תושיה ויוזמה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד החטיבה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל