מילא תפקידו
במבצע קדש

תיאור העיטור:

הנני לציין אותך לשבח על גילוי תושייה ויוזמה עצמית, בזה שבהיותך בזחל הפיקוד של הגדוד בעת הסתערות על יחידת שריון על אחד המשלטים בגזרת אבו-עגילה, וכאשר נותק הקשר בין זחל הפיקוד לבין חלק מהכוח, תפסת מכשיר קשר, יצרת וקיימת קשר עם מפקד הגדוד והעברת פקודותיו לכוחות.
מעשה זה נעשה על אף מטחי האש הרצופים של האויב.

על מעשה זה הוענק לה
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל