גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


רב"ט שלמה אבי-טל נמנה עם הכוח שנלחם ב"תל סאקי" שברמת הגולן. כוחות האויב היו עודפים במספרם, ורב"ט שלמה אבי-טל נלכד פצוע בתוך בונקר על התל. עם זאת, משראה שיש פצועים רבים, נטל את הפיקוד לידיו, ארגן את הפצועים, טיפל בהם והגן עליהם. כן דאג ליצור קשר עם מפקדת הגדוד, והם חולצו לאחר יומיים. במעשהו זה גילה אומץ לב רב, קור רוח, תושייה ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל