גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סמ"ר יואב בלומן ז"ל שימש כסמל-מחלקה בפלוגת טנקים שהשתתפה בקרבות בלימה ברמת-הגולן. במוצאי יום-הכיפורים, תוך כדי לחימה, נפגע הטנק שלו, והוא פונה לאחור. בעורף אירגן לו טנק אחר והצטרף ליחידה שהגנה על מחנה "נפח". בקרב זה נפגע הטנק השני שלו והוא פונה שנית לאחור. מ"נפח" נסע עד למחנה "כורדני", והביא טנק נוסף. עם שני קצינים מהגדוד שנשארו ללא טנקים כאנשי צוות הוא הצטרף לכוח שלחם באיזור "הר-שיפון", ולמחרת כשעלו על מארב בזוקות נפגע הטנק שלו והוא נהרג.במעשיו אלה גילה אומץ-לב ודבקות במשימה, ובזכותם במידה רבה, יכול היה הגדוד לעמוד במשימה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל