גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 6 באוקטובר 1973 שימש רס"ל מרדכי אליאני כנהג המג"ד. ב-11 באוקטובר 1973 אגב תנועה מהירה לעמדות, חל ניתוק בין המג"ד לשאר הטנקים. רס"ל מרדכי אליאני, ביוזמתו האישית, הכווין כמה טנקים לעמדות אש. ב-12 באוקטובר 1973 חילץ פצועים תחת אש ארטילרית כבדה, כשהוא עצמו יוצא חשוף לאש האויב, חובש ומפנה את הפצועים. בליל 19 באוקטובר 1973, בקרב על "אום בוטנה", חילץ ופינה כ-6 פצועים מכוח הצנחנים, מגדוד החרמ"ש ומגדודו – וכל זה תחת אש ארטילרית כבדה, וכשהוא עצמו נתון לסיכון חמור. רס"ל מרדכי אליאני, ששירת ביחידה בהתנדבות (עבר את גיל השירות ביחידה קרבית), גילה,במשך הקרבות אומץ-לב, מסירות ואחוות-לוחמים למופת.
על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל