מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

על גילוי תושייה, כושר ארגון ודבקות במשימה.
במלחמת יוה"כ שימש רס"נ אברהם רומנו כקצין אג"מ חטיבתי.
הוא הוביל את החפ"ק תחת אש אויב. במשך כל ימי הלחימה הפעיל את פיקודיו בתבונה וביעילות מירביים ונסך בהם בטחון.
במעשיו אלה גילה רס"נ אברהם רומנו תושייה, כושר אירגון ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל