גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


ביום ה-1 ביולי 1967, בהיותו מפקד פלוגת חרמ"ש, יצא רס"ן אוריאל מנוחין ז"ל לתקוף כוח אויב, שעבר את תעלת סואץ ממערב למזרח, באיזור ראס-אל-עיש. הכוח עליו פיקד רס"ן אוריאל מנוחין ז"ל, נע על גבי הסוללה, מזרחית לתעלה, חשוף לאש אויב מהעבר המערבי. בקירבת הק"מ ה-15 לא יכול היה הכוח להמשיך יותר בתנועה בזחל"מים, מפאת היפגעותם ממוקשים ומאש עזה, אשר ניתכה ממוצב האויב מזרחית לתעלה. במצב זה, הוריד רס"ן אוריאל מנוחין ז"ל את חייליו מהזחל"מים, והסתער בראשם, על אף פציעתו, לעבר מוצב האויב. אומץ ליבו וקור רוחו של רס"ן אוריאל מנוחין ז"ל בעת הקרב, הפיחו רוח של ביטחון בחייליו וכתוצאה מכך נכבש היעד. למרות היפצעו המשיך לפקד משך שעות רבות על פלוגתו, שהיתה נתונה אותה עת תחת אש ארטילרית כבדה של האויב, כשהוא מסרב לעבור לטיפול רפואי. לאחר מכן, נפגע שנית בזחל"ם, שעלה על מוקש, וכתוצאה מכך נהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל