גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 7 באוקטובר 1973, לאחר קרב קשה במגנן הנ.ט. לפני "תל-פארס", גרר רס"ן גולדפרב ז"ל ואירגן חילוצים של טנקים שנותרו ללא דלק בעמדה, כשהוא הולך ברגל, חשוף לאש ארטילריה במשך כ-3 שעות, עד שהכניס את כל הגדוד לחניון לילה. ב-10 באוקטובר 1973 ניהל בעצמו חילוץ טנקים תקועים של החטיבה, כשהוא עצמו מפנה חללים מתוך הטנקים שנפגעו, תחת אש ארטילרית כבדה. ב-18 באוקטובר 1973 נטל רס"ן אורי גולדפרב ז"ל לידיו את הפיקוד על הגדוד, ובמשך היום תיכנן והכין את הגדוד לכיבוש הכפר "אום בוטנה". ב-19 באוקטובר 1973 פיקד על כוח טנקים שכבש את "אום בוטנה" בשיתוף עם הצנחנים, כשהוא מגלה יכולת פיקוד ואומץ לב מעל לרגיל. בבוקר ה-19 באוקטובר 1973 נתקבלה קריאה לעזרה – לחילוץ פצועים מכוח חרמ"ש, שהיה ממזרח לכפר. תחת אש כבדה של טנקים שעמדו במרחק של 800 מטרים יצא רס"ן אורי גולדפרב ז"ל לחלץ את כוח החרמ"ש – ואז נפגע ונהרג. רס"נ אורי גולדפרב ז"ל שהיה במקורו צנחן ועבר הסבה לטנקים רק שבוע לפני המלחמה,גילה התמצאות ושליטה יוצאים מגדר הרגיל בטנקים ובפיקוד על הכוח, אומץ-לב למופת, מסירות ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל