גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכיפורים היה רס"ן אילן אוקו בצוות חפ"ק באיזור הגשרים. במשך השבוע שבין ה-17 באוקטובר עד 24 באוקטובר 1973 היה האיזור כולו נתון להפגזות כבדות של האויב ותקיפות מטוסים. רס"ן אילן אוקו ביצע משימותיו, אשר כללו בין היתר הכוונת כוחות על הגשרים, ללא נטילת מחסה וכאשר הוא חשוף לאש הארטילרית הכבדה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל