גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכיפורים, בקרבות הבלימה בראס-סודאר, פיקד רס"נ אלי שורק, על שני ג'יפי סיור ושני ג'יפי תול"ר ואיבטח פלוגת טנקים. הוא נע בג'יפ חשוף לאש האויב, וכך הסיט את אש האויב לכוונו ועזר בזהוי מקורות האש. בקרב על "החוה הסינית" קיבל רס"נ אלי שורק הוראה לחלץ פלוגה שסבלה אבידות כבדות ושמפקדיה נהרגו. הוא הוביל את פלוגתו כשהוא נע תמיד בראש, חשוף לאש האויב בטווחים קצרים ביותר ומארגן את פינוי הנפגעים. תוך כדי פעולות פנוי הפצועים נפצע רס"נ אלי שורק אך המשיך לפקד על פלוגתו. במעשיו אלה הוכיח רס"נ אלי שורק אומץ לב, עוז רוח וחירוף נפש.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל