גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור: 


ביום ה-21 במרס 1968, בעת פשיטת צה"ל בכראמה, בהיותו קצין חימוש, דאג רס"ן דוד שילה לחילוץ טנקים שנפגעו מתוך שטח, שהיה נתון תחת אש כבדה של ארטילריית טנקים ומקלעים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל