גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת שלום הגליל

תיאור העיטור: 


במלחמת "שלום הגליל" שימש רס"ן ד"ר ברוך מרגנית קצין רפואה גדודי ביחידה מובחרת אשר פעלה בשלב הראשון של הלחימה בגזרה המזרחית ובהמשך בגזרת ביירות. בליל 3-4 באוגוסט 1982, בעת לחימה, נפגעו מספר לוחמים באיזור המוזיאון בביירות. הפצועים שכבו בשטח חשוף וגלוי לאש האויב. רס"ן ד"ר ברוך מרגנית הגיע למקום, נכנס לשטח, טיפל בנפגעים, אירגנם וחילצם בנגמ"ש הפינוי, כל זאת תחת אש ותצפית אויב. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, ידע מקצועי, תושייה ומסירות למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל