גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


רס"ן זאב שפס ז"ל נתמנה כמפקד פלוגת-טנקים. הפלוגה נפגעה קשות במהלך ימי-הלחימה הראשונים, והוא הצליח לגבשה מחדש. בליל 15 באוקטובר 1973, התקיפה פלוגתו של רס"ן זאב שפס ז"ל את מערך "מיסורי" שבסיני, ובדרכה חזרה נתקלה בשדה-מוקשים. בקור-רוח הצליח רס"ן זאב שפס ז"ל לחלץ את כל הטנקים שהיו בפיקודו. ביום 16 באוקטובר 1973, בעת התקדמות לכיוון תעלת-סואץ, נפצע מאש האויב, אולם המשיך להוביל את פלוגתו למרות הפציעה. ביום 18 באוקטובר 1973, שימש רס"ן זאב שפס ז"ל דוגמה ומופת לחייליו בפינוי חללי כוחותינו, שנמצאו באיזור צומת "עכביש-טרטור". ב-19 באוקטובר 1973, השתתפה פלוגתו בהתקפה בציר "לכסיקון" להרחבת ראש-הגשר. במהלך הקרב נפגע הטנק שפיקד עליו, אולם למרות פציעתו הורה לצוותו לא לנטוש ובפיקודו חולץ הטנק אפוף הלהבות. ב-21 באוקטובר 1973, הוביל רס"ן זאב שפס ז"ל את פלוגתו לקרב על מערך "מיסורי" ובקרב זה נפל. במעשיו אלה גילה, בכל המקרים, אומץ לב, דבקות במשימה וכושר מנהיגות.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל