גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור: 


בליל ה-4-5 בינואר 1970, פיקד רס"ן חיים קנון על חוליית פריצה וטיהור במסגרת כוח, שעסק בתפיסת מחבלים במחנה מוג'אזי, ליד דיר-אל-בלאח. בשעת סריקה בתוך אחד הבתים, נפתחה אש מאקדח ונזרקו שלושה רימוני יד על הכוח המטהר. כל אנשי הכוח נפגעו מרסיסי הרימונים ובתוכם רס"ן חיים קנון, שרסיס פגע במצחו, בין עיניו, ופניו נשטפו דם. למרות היותו פצוע, פרץ לעבר חלון החדר, שממנו נזרקו הרימונים ונורו היריות, קרא לרס"ן אמנון אשכול שהגיע לפניו לחדר לצאת מהחדר, ואז השליך רימון יד וירה מיספר צרורות, שפגעו במחבלים כאשר פונו כולם, קיבל אף הוא טיפול רפואי. בפעולה זו נהרגו ארבעה מחבלים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל