גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


רס"ן יהונתן נתניהו פיקד על כוח מיחידה שצורפה לכוחות השריון של חטיבת שריון. לחם עם כוחות הטנקים ביום ובלילה ויצא לפשיטות ולמארבים, כשיחידות השריון עסקו בהתארגנות.
ב-8 באוקטובר השמיד עם יחידתו כוח קומנדו סורי, שהונחת ממסוקים בעורף כוחותינו. משנפצע קצין בכיר ב"תל-שאמס", התנדב רס"ן יהונתן נתניהו לעמוד בראש חוליית החילוץ לאחר שניסיון חילוץ קודם נכשל – ואף הצליח במשימה זו. באומץ ליבו, במהירות פעולתו ובדבקותו במשימה שימש מופת לחייליו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל