גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 7 באוקטובר 1973 פיקד רס"ן יעקב מנדלזיס ז"ל על פלוגת חרמ"ש שנעה בעקבות הטנקים של הגדוד בציר "רומני-בלוזה". בהתקפה זו היו נפגעים בצידנו. רס"ן יעקב מנדלזיס ז"ל הסתער קדימה ועסק בחילוץ הנפגעים ובאבטחתם. ביום 18 באוקטובר 1973, ביום הפריצה לאיזור צומת "חיפה", נע רס"ן יעקב מנדלזיס ז"ל קדימה בראש הנגמ"שים שהיו תחת פיקודו. הנגמ"ש שהיה בו נפגע – והאנשים שבו, מרביתם נפצעו וחולצו לתוך מיבנה. על אף היותו פצוע – טיפל באנשיו ואיבטחם. הוא יצא להביא לחייליו הפצועים מים, ובצאתו נפגע בראשו ונהרג. במעשיו אלה גילה אומץ-לב ותושייה,ושמש דוגמה ומופת לפקודיו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל