גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-7 ביוני 1967, בעת הלחימה על המבואות המערביים של העיר שכם, התנדב רס"ן יעקב שילה ז"ל לכוון את מטוסינו בעת מתן סיוע קרוב. כדי להגיע לעמדת תצפית מתאימה, עבר רס"ן יעקב שילה כ-2 ק"מ בג'יפ, בשטח מוכה אש, על אף שידע כי האזור איננו מטוהר. הוא המשיך לאחר מכן לנוע לעמדת התצפית בטנק בודד שאסף בדרכו. בעת תנועתו חיסל אויב, שחסם את דרכו, ובשעת ביצוע משימתו, נפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל