מילא תפקידו
במבצע קדש

תיאור העיטור:

הנני לציין אותך לשבח על גלוי אומץ לב ודביקות במשימה בשעת קרב, בזה שבעת שעברת עם צוות סיור את מעבר הדייקא ועל אף שהגשר והכביש מופצצים במרחק קטן לפניך, המשכת בדרכך תוך איום מתמיד על אויב העלול להיות ערוך במקום.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל