גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכיפורים שימש סגן מנשה גולדבלט מפקד פלוגת טנקים בגדוד, אשר לחם בגיזרה הצפונית של תעלת סואץ. ב-8 באוקטובר 1973 נפגע הטנק שלו פגיעה ישירה. תחת אש כבדה החליף סגן מנשה גולדבלט טנק, והמשיך בלחימה באומץ לב רב כמפקד פלוגה מוביל של הגדוד, ונתן דוגמה אישית לכל אנשי הגדוד. ב-24 באוקטובר 1973, בלחימה בתוך העיר סואץ, נפגעו רוב המפקדים בגדוד וביניהם סגן מנשה גולדבלט. למרות פציעתו המשיך לתפקד לצד מפקד הגדוד. תחת אש קטלנית מטווחים קצרים ביותר, פעל סגן מנשה גולדבלט רבות לריכוז הגדוד ולאירגונו להמשך הלחימה. הוא עבר בין הלוחמים ואירגנם למסגרות חדשות, תוך שהוא מעודדם ונוסך בליבם ביטחון על ידי מתן דוגמה אישית.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל