גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 7 באוקטובר 1973 נפצע רס"ן מרדכי פז בהתקפת נגד שערכה פלוגתו על אויב, שתקף את מעוז "מפצח". למרות שנפצע המשיך לפקד על פקודיו וסירב לפינוי. ב-12 באוקטובר 1973, תוך כדי לחימה על מעברי המיתלה, נפצע פעם נוספת בראשו וסירב לפינוי, עד לגמר כיבוש הצומת. לאחר שפונה, חזר, כעבור יומיים, ליחידתו והמשיך לפקד על פלוגתו. בהתנהגותו זו גילה דוגמא אישית, אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל