גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


רס"ן משה גל שימש כסגן מפקד גדוד. בליל ה-5 ביוני 1967, בהתקפה על מוצבי עבדול עזיז, שימש רס"ן משה גל דוגמא אישית. משהבחין בהיסוסי החבלנים לעבור בשדה המוקשים, צעד לפניהם ולאחר מכן העביר רגלית את אחת הפלוגות. תוך כדי כך נפגע קל מרסיסים, כל זאת תחת הפגזה יעילה. הוא המשיך בפעולה זו עד מעבר כל מעבר הגדוד.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל