גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 9 באוקטובר 1973 תקף הגדוד שרס"ן משה שחר נמנה עימו את היעד "חמוטל", בגיזרה המרכזית שבחזית סיני. במהלך הקרב נפגע טנק המג"ד, ורס"ן משה שחר נטל את הפיקוד לידיו. בתוך כך נפצע קשה בכתפו, אך המשיך לעמוד בראש הכוח. כשחזר המג"ד ניתנה הוראה לנתק מגע. רס"ן משה שחר נפצע שנית, והטנק שלו החל לבעור, ואז הורה לו המג"ד להוביל את הגדוד לאחור לנקודת פינוי נפגעים. למרות היותו פצוע קשה הצליח לרכז אליו את שרידי הגדוד ולהובילם לנקודת הפינוי – ואז התרחק עם הטנק הבוער וכיבה אותו. לאחר מכן נע ברגל לעבר נקודת הפינוי, שם איבד את הכרתו. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, קור-רוח, כושר מנהיגות ותושייה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל